>>>>> همه ویدیو ها
ویروس کرونا - قسمت دوم
13 بازدید
ویروس کرونا - قسمت اول
13 بازدید
راهنمای شرکت در مراکز آزمون الکترونیک سازمان...
122 بازدید
مولتی متر - بخش سیزدهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی...
107 بازدید
سیگنال ژنراتور - بخش دوازدهم - از سری آموزشی انرژی...
47 بازدید
اسیلسکپ 2 - بخش یازدهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی...
65 بازدید
اسیلسکپ - بخش دهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی...
45 بازدید
عیب یابی 2 - بخش نهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی...
39 بازدید
عیب یابی - بخش هشتم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی...
21 بازدید
تست مقاومت خازن - بخش هفتم - از سری آموزشی انرژی...
74 بازدید
قطعات الکتریکی 3 - بخش ششم - از سری آموزشی انرژی...
31 بازدید
قطعات الکتریکی 2 - بخش پنجم - از سری آموزشی انرژی...
40 بازدید
محاسبات سیستمهای خورشیدی 2 - بخش شانزدهم - از سری...
23 بازدید
محاسبات سیستمهای خورشیدی - بخش پانزدهم - از سری...
34 بازدید
...
15 بازدید
نمایش بیشتر