>>>>> همه ویدیو ها

ویروس کرونا - قسمت دوم

23 بازدید

ویروس کرونا - قسمت اول

14 بازدید

راهنمای شرکت در مراکز آزمون الکترونیک سازمان

124 بازدید

مولتی متر - بخش سیزدهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

127 بازدید

سیگنال ژنراتور - بخش دوازدهم - از سری آموزشی انرژی

49 بازدید

اسیلسکپ 2 - بخش یازدهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

65 بازدید

اسیلسکپ - بخش دهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

45 بازدید

عیب یابی 2 - بخش نهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

40 بازدید

عیب یابی - بخش هشتم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

21 بازدید

تست مقاومت خازن - بخش هفتم - از سری آموزشی انرژی

81 بازدید

قطعات الکتریکی 3 - بخش ششم - از سری آموزشی انرژی

32 بازدید

قطعات الکتریکی 2 - بخش پنجم - از سری آموزشی انرژی

46 بازدید

محاسبات سیستمهای خورشیدی 2 - بخش شانزدهم - از سری

23 بازدید

محاسبات سیستمهای خورشیدی - بخش پانزدهم - از سری

42 بازدید

19 بازدید
نمایش بیشتر