>>>>> همه ویدیو ها
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
400 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
232 بازدید
تعمیر پلوپز -بخش سوم - از سری آموزشی لوازم برقی
182 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
272 بازدید
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
164 بازدید
کپی فرز-بخش دوم-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
56 بازدید
upvc درب و پنجره دوجداره-بخش سوم-پروفیل گالوانیزه
32 بازدید
استفاده از گالوانیزه-بخش چهارم-از سری آموزشی درب و پنجره دو جداره upvc
37 بازدید
برق-بخش اول-حفاظت
175 بازدید
فاز و نول-بخش دوم-از سری آموزشی برق
140 بازدید
فاز و نول 2-بخش سوم-از سری آموزشی برق
102 بازدید
برق-بخش چهارم-کلید دو پل
184 بازدید
معرفی دوره-بخش اول-از سری آموزشی پرورش قارچ
160 بازدید
بازدید سطح روغن موتور-بخش اول از سری آموزشی اتومکانیک
154 بازدید
باتری خودرو-بخش دوم-از سری آموزشی اتومکانیک
172 بازدید
نمایش بیشتر