>>>>> همه ویدیو ها
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
222 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
138 بازدید
تعمیر پلوپز -بخش سوم - از سری آموزشی لوازم برقی
112 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
197 بازدید
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
123 بازدید
کپی فرز-بخش دوم-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
47 بازدید
upvc درب و پنجره دوجداره-بخش سوم-پروفیل گالوانیزه
23 بازدید
استفاده از گالوانیزه-بخش چهارم-از سری آموزشی درب و پنجره دو جداره upvc
28 بازدید
برق-بخش اول-حفاظت
101 بازدید
فاز و نول-بخش دوم-از سری آموزشی برق
91 بازدید
فاز و نول 2-بخش سوم-از سری آموزشی برق
45 بازدید
برق-بخش چهارم-کلید دو پل
103 بازدید
معرفی دوره-بخش اول-از سری آموزشی پرورش قارچ
112 بازدید
بازدید سطح روغن موتور-بخش اول از سری آموزشی اتومکانیک
82 بازدید
باتری خودرو-بخش دوم-از سری آموزشی اتومکانیک
103 بازدید
نمایش بیشتر