>>>>> همه ویدیو ها

ویروس کرونا - قسمت دوم

24 بازدید

ویروس کرونا - قسمت اول

19 بازدید

راهنمای شرکت در مراکز آزمون الکترونیک سازمان

154 بازدید

مولتی متر - بخش سیزدهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

137 بازدید

سیگنال ژنراتور - بخش دوازدهم - از سری آموزشی انرژی

49 بازدید

اسیلسکپ 2 - بخش یازدهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

71 بازدید

اسیلسکپ - بخش دهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

46 بازدید

عیب یابی 2 - بخش نهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

54 بازدید

عیب یابی - بخش هشتم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

26 بازدید

تست مقاومت خازن - بخش هفتم - از سری آموزشی انرژی

82 بازدید

قطعات الکتریکی 3 - بخش ششم - از سری آموزشی انرژی

35 بازدید

قطعات الکتریکی 2 - بخش پنجم - از سری آموزشی انرژی

47 بازدید

محاسبات سیستمهای خورشیدی 2 - بخش شانزدهم - از سری

24 بازدید

محاسبات سیستمهای خورشیدی - بخش پانزدهم - از سری

42 بازدید

20 بازدید
نمایش بیشتر