>>>>> همه ویدیو ها

ویروس کرونا - قسمت دوم

26 بازدید

ویروس کرونا - قسمت اول

25 بازدید

راهنمای شرکت در مراکز آزمون الکترونیک سازمان

160 بازدید

مولتی متر - بخش سیزدهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

149 بازدید

سیگنال ژنراتور - بخش دوازدهم - از سری آموزشی انرژی

54 بازدید

اسیلسکپ 2 - بخش یازدهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

72 بازدید

اسیلسکپ - بخش دهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

50 بازدید

عیب یابی 2 - بخش نهم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

55 بازدید

عیب یابی - بخش هشتم - از سری آموزشی انرژی خورشیدی

26 بازدید

تست مقاومت خازن - بخش هفتم - از سری آموزشی انرژی

83 بازدید

قطعات الکتریکی 3 - بخش ششم - از سری آموزشی انرژی

40 بازدید

قطعات الکتریکی 2 - بخش پنجم - از سری آموزشی انرژی

49 بازدید

محاسبات سیستمهای خورشیدی 2 - بخش شانزدهم - از سری

25 بازدید

محاسبات سیستمهای خورشیدی - بخش پانزدهم - از سری

42 بازدید

21 بازدید
نمایش بیشتر