>>>>> همه ویدیو ها
برنامه آموزشی موبایل یاد
119 بازدید
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
405 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
237 بازدید
تعمیر پلوپز -بخش سوم - از سری آموزشی لوازم برقی
184 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
281 بازدید
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
164 بازدید
کپی فرز-بخش دوم-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
56 بازدید
upvc درب و پنجره دوجداره-بخش سوم-پروفیل گالوانیزه
33 بازدید
استفاده از گالوانیزه-بخش چهارم-از سری آموزشی درب و پنجره دو جداره upvc
37 بازدید
برق-بخش اول-حفاظت
182 بازدید
فاز و نول-بخش دوم-از سری آموزشی برق
145 بازدید
فاز و نول 2-بخش سوم-از سری آموزشی برق
114 بازدید
برق-بخش چهارم-کلید دو پل
186 بازدید
معرفی دوره-بخش اول-از سری آموزشی پرورش قارچ
168 بازدید
بازدید سطح روغن موتور-بخش اول از سری آموزشی اتومکانیک
168 بازدید
نمایش بیشتر