>>>>> همه ویدیو ها
برنامه آموزشی موبایل یاد
73 بازدید
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
163 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
103 بازدید
تعمیر پلوپز -بخش سوم - از سری آموزشی لوازم برقی
85 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
163 بازدید
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
103 بازدید
کپی فرز-بخش دوم-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
33 بازدید
upvc درب و پنجره دوجداره-بخش سوم-پروفیل گالوانیزه
18 بازدید
استفاده از گالوانیزه-بخش چهارم-از سری آموزشی درب و پنجره دو جداره upvc
27 بازدید
برق-بخش اول-حفاظت
73 بازدید
فاز و نول-بخش دوم-از سری آموزشی برق
75 بازدید
فاز و نول 2-بخش سوم-از سری آموزشی برق
41 بازدید
برق-بخش چهارم-کلید دو پل
96 بازدید
معرفی دوره-بخش اول-از سری آموزشی پرورش قارچ
86 بازدید
بازدید سطح روغن موتور-بخش اول از سری آموزشی اتومکانیک
73 بازدید
نمایش بیشتر