>>>>> همه ویدیو ها

#استاد_شجریان

39 بازدید
ارسال کننده : آرش بهرامی

جلسه چهل و ششم کاروراتوکد دستوررسم کمان

26 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه چهل و پنجم کاروراتوکد دوبعدی رسم دایره

15 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه چهل و چهارم کاروراتوکد عملیات boolean

24 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه چهل و سوم کارور اتوکد دستور ucsیا سیستم مختصات کاربر

6 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه چهل و دوم کاروراتوکد دستور extrude

4 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه چهل و یکم کارور اتوکد دستورات نوارابزار3d modeling

5 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه چهلم کاروراتوکد دستور رسم استوانه یا cylinder

16 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه سی و نهم کاروراتوکد مبحث سه بعدی رسم box

1 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه سی و هشتم کاروراتوکد اندازه گذاری و تنظیمات dimension

3 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه سی و هفتم کاروراتوکد دستور متن و تنظیمات text

4 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه سی و ششم کارور اتوکد دستور text styleیا تعریف سبک متن

21 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه سی و پنجم کاروراتوکد دستور lengthen

2 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه سی و چهارم کارور اتوکد دستور هاشور یا hatch

4 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه سی وسوم کاروراتوکد گزارش گیری از نقشه یا measurgeom

6 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی
نمایش بیشتر