>>>>> همه ویدیو ها
برنامه آموزشی موبایل یاد
57 بازدید
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
100 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
70 بازدید
تعمیر پلوپز -بخش سوم - از سری آموزشی لوازم برقی
48 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
80 بازدید
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
32 بازدید
کپی فرز-بخش دوم-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
23 بازدید
upvc درب و پنجره دوجداره-بخش سوم-پروفیل گالوانیزه
14 بازدید
استفاده از گالوانیزه-بخش چهارم-از سری آموزشی درب و پنجره دو جداره upvc
18 بازدید
برق-بخش اول-حفاظت
55 بازدید
فاز و نول-بخش دوم-از سری آموزشی برق
49 بازدید
فاز و نول 2-بخش سوم-از سری آموزشی برق
33 بازدید
برق-بخش چهارم-کلید دو پل
88 بازدید
معرفی دوره-بخش اول-از سری آموزشی پرورش قارچ
49 بازدید
بازدید سطح روغن موتور-بخش اول از سری آموزشی اتومکانیک
47 بازدید
نمایش بیشتر