>>>>> همه ویدیو ها

2 بازدید
ارسال کننده : آرش بهرامی

بازدید
ارسال کننده : آرش بهرامی

1 بازدید
ارسال کننده : زینب مشرقی

بازدید
ارسال کننده : خدیجه صمدی

بازدید
ارسال کننده : معصومه غنیان

ترسیم اراضی کشاورزی با اتوکد جلسه 4 پارت3 (99/11/13) دستور Break

بازدید
ارسال کننده : اکرم رحمانی

ترسیم اراضی کشاورزی با اتوکد جلسه 4 پارت3 (99/11/13) دستور Break

20 بازدید
ارسال کننده : اکرم رحمانی

20 بازدید
ارسال کننده : مهدی فرشاد

جوشکاری زیر آب

5 بازدید
ارسال کننده : سید عبدالهادی اقدسی نژاد

جوشکاریtig

2 بازدید
ارسال کننده : سید عبدالهادی اقدسی نژاد

13 بازدید
ارسال کننده : صغری حیاتداودی

30 بازدید
ارسال کننده : محمد محمدی

#استاد_شجریان

46 بازدید
ارسال کننده : آرش بهرامی

جلسه چهل و ششم کاروراتوکد دستوررسم کمان

27 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی

جلسه چهل و پنجم کاروراتوکد دوبعدی رسم دایره

16 بازدید
ارسال کننده : مژگان سیفی
نمایش بیشتر