>>>>> همه ویدیو ها
برنامه آموزشی موبایل یاد
128 بازدید
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
448 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
269 بازدید
تعمیر پلوپز -بخش سوم - از سری آموزشی لوازم برقی
196 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
300 بازدید
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
191 بازدید
کپی فرز-بخش دوم-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
70 بازدید
upvc درب و پنجره دوجداره-بخش سوم-پروفیل گالوانیزه
38 بازدید
استفاده از گالوانیزه-بخش چهارم-از سری آموزشی درب و پنجره دو جداره upvc
37 بازدید
برق-بخش اول-حفاظت
216 بازدید
فاز و نول-بخش دوم-از سری آموزشی برق
186 بازدید
فاز و نول 2-بخش سوم-از سری آموزشی برق
134 بازدید
برق-بخش چهارم-کلید دو پل
188 بازدید
معرفی دوره-بخش اول-از سری آموزشی پرورش قارچ
190 بازدید
بازدید سطح روغن موتور-بخش اول از سری آموزشی اتومکانیک
181 بازدید
نمایش بیشتر