>>>>> همه ویدیو ها
برنامه آموزشی موبایل یاد
104 بازدید
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
348 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
218 بازدید
تعمیر پلوپز -بخش سوم - از سری آموزشی لوازم برقی
144 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
254 بازدید
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
155 بازدید
کپی فرز-بخش دوم-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
53 بازدید
upvc درب و پنجره دوجداره-بخش سوم-پروفیل گالوانیزه
32 بازدید
استفاده از گالوانیزه-بخش چهارم-از سری آموزشی درب و پنجره دو جداره upvc
36 بازدید
برق-بخش اول-حفاظت
167 بازدید
فاز و نول-بخش دوم-از سری آموزشی برق
136 بازدید
فاز و نول 2-بخش سوم-از سری آموزشی برق
94 بازدید
برق-بخش چهارم-کلید دو پل
173 بازدید
معرفی دوره-بخش اول-از سری آموزشی پرورش قارچ
147 بازدید
بازدید سطح روغن موتور-بخش اول از سری آموزشی اتومکانیک
151 بازدید
نمایش بیشتر