>>>>> همه ویدیو ها
برنامه آموزشی موبایل یاد
130 بازدید
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
495 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
288 بازدید
تعمیر پلوپز -بخش سوم - از سری آموزشی لوازم برقی
213 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
316 بازدید
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
209 بازدید
کپی فرز-بخش دوم-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
74 بازدید
upvc درب و پنجره دوجداره-بخش سوم-پروفیل گالوانیزه
42 بازدید
استفاده از گالوانیزه-بخش چهارم-از سری آموزشی درب و پنجره دو جداره upvc
49 بازدید
برق-بخش اول-حفاظت
233 بازدید
فاز و نول-بخش دوم-از سری آموزشی برق
195 بازدید
فاز و نول 2-بخش سوم-از سری آموزشی برق
142 بازدید
برق-بخش چهارم-کلید دو پل
201 بازدید
معرفی دوره-بخش اول-از سری آموزشی پرورش قارچ
207 بازدید
بازدید سطح روغن موتور-بخش اول از سری آموزشی اتومکانیک
203 بازدید
نمایش بیشتر