>>>>> همه ویدیو ها
3
راهنمای شرکت در مراکز آزمون الکترونیک سازمان

بازدید

بهناز براتی
زمان تولید : 3 سال قبل
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
2 سال قبل
191 بازدید
تعمیر پلوپز -بخش سوم - از سری آموزشی لوازم برقی
2 سال قبل
196 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
2 سال قبل
269 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
2 سال قبل
300 بازدید
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
2 سال قبل
448 بازدید
چسباندن تکه ها-بخش دوم-از سری آموزشی معرق چرم
2 سال قبل
13 بازدید
ابزار عیب یابی-بخش دوم-از سری آموزشی انرژی خورشیدی قسمت دوم
2 سال قبل
34 بازدید
قطعات الکتریکی-بخش چهارم-از سری آموزشی انرژی خورشیدی قسمت دوم
2 سال قبل
58 بازدید
انرژی-بخش اول- از سری آموزشی انرژی خورشیدی
2 سال قبل
89 بازدید
بازدید و تعویض شمع-بخش دوم-از سری آموزشی اتومکانیک قسمت دوم
2 سال قبل
91 بازدید
لنت ترمز جلو-بخش سوم از سری آموزشی اتومکانیک قسمت دوم
2 سال قبل
104 بازدید
فاز و نول-بخش دوم-از سری آموزشی برق
2 سال قبل
186 بازدید
برق-بخش چهارم-کلید دو پل
2 سال قبل
188 بازدید
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
2 سال قبل
191 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
2 سال قبل
300 بازدید