>>>>> همه ویدیو ها
3
راهنمای شرکت در مراکز آزمون الکترونیک سازمان

بازدید

بهناز براتی
زمان تولید : 3 سال قبل
تعمیر پلوپز -بخش سوم - از سری آموزشی لوازم برقی
2 سال قبل
144 بازدید
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
2 سال قبل
155 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
2 سال قبل
218 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
2 سال قبل
254 بازدید
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
2 سال قبل
348 بازدید
نخ بندی-بخش چهارم-از سری آموزشی موتور برقی
2 سال قبل
18 بازدید
دستگاه 2-بخش چهارم-از سری آموزشی اتومبیل
2 سال قبل
21 بازدید
upvc درب و پنجره دوجداره-بخش سوم-پروفیل گالوانیزه
2 سال قبل
32 بازدید
موتور تک فاز - بخش پنجم - از سری آموزشی موتور برقی
2 سال قبل
47 بازدید
لنت ترمز جلو-بخش سوم از سری آموزشی اتومکانیک قسمت دوم
2 سال قبل
99 بازدید
فاز و نول-بخش دوم-از سری آموزشی برق
2 سال قبل
136 بازدید
بازدید سطح روغن موتور-بخش اول از سری آموزشی اتومکانیک
2 سال قبل
151 بازدید
برق-بخش اول-حفاظت
2 سال قبل
167 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
2 سال قبل
218 بازدید
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
2 سال قبل
348 بازدید